Select the portfolio of investors by
NAME OF INVESTOR NATION INVESTMENTS CONTACT INFO
Công ty TNHH Life Style Công ty TNHH Life Style Đài Loan
 • Cho thuê nhà xưởng, kinh doanh bất động sản
 • Lô A10-2, A12-2 KCN KSB, Khu B, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Công ty TNHH Hóa chất Công nghiệp Xin Hung Công ty TNHH Hóa chất Công nghiệp Xin Hung Trung Quốc
 • Hóa chất y dược, môi trường, điện tử,..
 • Lô B10, Ô B10.3, đường D2,N4, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Công ty Sản xuất gỗ Quang Lợi Công ty Sản xuất gỗ Quang Lợi Đài Loan
 • SX GỖ
 • Lô B13.3, KCN KSB, khu A, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • 0913 717 568
Công ty JIAYING Công ty JIAYING Trung Quốc
 • SX GỖ
 • Lô D1, KCN KSB, khu A, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • 0902.945.357
 • xinheping@168.com
Công ty TNHH Young Fa Công ty TNHH Young Fa Trung Quốc
 • Sx keo nhựa, gia công gỗ, ván gia dụng
 • Lô B11, ô B11.4,khu A ,KCN KSB, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • 0937203256
Công ty TNHH Young Bao Công ty TNHH Young Bao Trung Quốc
 • Sx keo nhựa, gia công gỗ, ván gia dụng
 • Lô B11, ô B11.5, khu A , KCN KSB, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • 0937203256
Công ty TNHH Long Hao Công ty TNHH Long Hao Đài Loan
 • Sx đồ gỗ gia dụng
 • Lô C2, khu A, KCN KSB, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • 0274. 3798.578
 • (0274) 3711.525
 • tammy@nicefurniture.org
Công ty TNHH Thành Ngọc Hoàng Nam Công ty TNHH Thành Ngọc Hoàng Nam Việt Nam
 • Sx nông dược
 • Lô B13,Ô B13.5, KCN KSB, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • 0909317437
 • ngocthuyet2011@gmail.com