Phí & thuế

–   Giá: (Tùy vị trí, diện tích đất và ngành nghề kinh doanh)

–   Thời hạn thuê:

+ Khu A: 29/03/2054

+ Khu B: 17/08/2056