Fees & Taxes

1

NHÀ ĐẦU TƯ

2

TÌM HIỂU & LỰA CHỌN
ĐỊA ĐIỂM

3

ĐĂNG KÝ THUÊ ĐẤT
(KÝ HĐ GHI NHỚ)

Lập hồ sơ đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận ĐKKD, khắc dấu
4

KÝ HĐ THUÊ LẠI ĐẤT
(ĐƯỢC BQL CÁC KCN
BÌNH DƯƠNG XÁC NHẬN)

5

BÀN GIAO CHO
NHÀ ĐẦU TƯ

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Lập hồ sơ xin phép xây dựng
6

TIẾN HÀNH XÂY DỰNG
NHÀ MÁY

7

NGHIỆM THU HOÀN CÔNG
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH &
ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

8

CHÍNH THỨC ĐI VÀO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH