Infrastructure & Facilities

Chúng tôi không phải là lớn nhất nhưng luôn luôn phấn đấu để trở thành tốt nhất.

 • ĐT 746, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên,
  tỉnh Bình Dương
 • 0274.3651.222 / 0869 661 661
 • info@ksip.com.vn
 • https://ksip.com.vn

 

 

 • THÔNG TIN LIÊN LẠC

– Hiệp đồng tác chiến giữ vững ANTT của QS – CA xã Đất Cuốc với các đội tự vệ và các Xã – Phường giáp ranh.

Đảm bảo thông tin liên lạc qua mạng điện thoại cố định của từng xã hoặc là điện thoại di động của cá nhân, từ đó chủ động, điều động lực lượng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo thông tin thông suốt thường xuyên.

 1. Điện thoại của Ban CHQS Huyện: 3683338
 2. Điện thoại của Ban CHQS xã Đất Cuốc: 3682662 ; Công an: 3682814
 3. Điện thoại của Ban CHQS xã Tân Thành: 3682240 ; Công an: 3682005
 4. Điện thoại của Ban CHQS xã Tân Mỹ: 3640608 ; Công an: 3640165
 5. Điện thoại của Ban CHQS xã Lạc An: 3656962 ; Công an: 3656178
 6. Điện thoại của Ban CHQS xã Tân Định: 3686077 ; Công an: 3686061
 7. Điện thoại của Ban CHQS xã Hiếu Liêm: 3680414 ; Công an: 3680415
 8. Điện thoại của Ban CHQS xã Tân Lập: 3682031 ; Công an: 3685127
 9. Điện thoại của Ban CHQS phường Uyên Hưng: 3640332 ; Công an: 3656250
 10. Nông trường cao su Nhà Nai: 3682466
 11. Công ty cổ phần xây dựng khoáng sản Tân Uyên FICO: 3656318
 12. BQL Khu công nghiệp Đất Cuốc: 0274.3682792 – 3651222
 13. Khi đột xuất khẩn cấp cơ động bằng phương tiện xe Honda hiện có.